تبلیغات
یادداشت های روزانه ی یک زن... - #سخنان کوتاه از دکتر شریعتی#

یادداشت های روزانه ی یک زن...

کلمات بسیار مهم اند،کلمات میسازند و نابود میکنند.کلمات باقی می مانند...

#سخنان کوتاه از دکتر شریعتی#

    یه چن تا جملات زیبا از دنیای صحبتهای پر معناشون انتخاب کردم که بنظرم تکراری بودنشون باز هم ارزش دوباره یاداوری شدن داره

 

دیشب که نمی دانستم به کدام یک از دردهایم بگریمنشستم و کلی خندیدم!

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک گفتن بود اما افسوس که به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند !

 

مرا کسی نساخت ، خدا ساخت ،نه آنچنان که کسی می خواست ، که من کس نداشتم ، کسم خدا بود ، کس بی کسان...

 

شجاع را به همدرد نیاز نیست،از ناله شرم دارد...

مرد پاک را نیز زندگی و زمان تنها نمیگذارند،زندگی اش از او دفاع میکند، زمان تبرئه اش میکند.

پلیدان هرگز پاکدامنی را نمیتوانند الود، هر چند سنگها را بسته و سگها را رها کرده باشند!


مارکسیسم می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور، حرفت را من می زنم.

فاشیسم می گوید: رفیق نانت را من می خورم، حرفت را هم من می زنم و تو فقط برای من کف بزن.

اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی.

اسلام دروغین می گوید: تو نانت را بیاور به ما بده و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم، اماّ آن حرفی را که ما می گوییم بزن.

(اگه اشتباه نکنم از ایشونه این جمله.مطمئن نیستم راجبه این متن)

                                                         

تو هرچه می خواهی باش ، اما ... آدم باش !!!

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است كه به این مردم،آسایش و خوشبختی بخشیده است !!!

 مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟

 پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی. امروز گرسنگی فكر ، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است ...

برای خوشبخت بودن،به هیچ چیز نیاز نیست جز نفهمیدن!
 

  روزی از روزها ، شبی از شب ها خواهم افتاد و خواهم مرد...

 اما می خواهم هر چه بیشتر بروم تا هرچه دورتر بیفتم

 تا هر چه دیر تر بیفتم، هر چه دیرتر و دورتر بمیرم،نمیخواهم حتی یک گام یا یک لحظه...

 پیش از آنكه می توانسته ام بروم و بمانم ، افتاده باشم و جان داده باشم...

 

هر لحظه حرفی در ما زاده میشود،هر لحظه دردی سر  بر میدارد...

و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش میکند

اینها بر سینه می ریزند و راه فراری نمیابند

مگر این قفس کوچک استخوانی گنجایش اش چه اندازه است؟؟

 

چه غم انگیز است...

عمری گداختن از غم نبودن كسی كه تا بود از غم نبودن تو می گداخت!![ پنجشنبه 7 دی 1391 ] [ 01:56 ب.ظ ] [ آزاده ]

[ خط خطی...() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه