تبلیغات
یادداشت های روزانه ی یک زن... - رانده شده...

یادداشت های روزانه ی یک زن...

کلمات بسیار مهم اند،کلمات میسازند و نابود میکنند.کلمات باقی می مانند...

رانده شده...

این منم دختری تنها در میان یك مشت خشك مذهب بی دین!!!
دختری با موهای ژولیده بر پیشانی كه روزی قرار است بر دار عذاب خداوندگار اویخته شود از شعله های اتش .....

این منم....دختری با دغدغه ی لاك های رنگا رنگ و لباس های رنگی جیغ....رانده شده از جمع  بندگان مومن خداوندگار....

من یك ازاده م....یك ازاده ی تنها و متفاوت كه در میان یك مشت مومن خداترس رها شده م....
در میان یك مشت مومن خداترس مشت و لگد خورده ام...در میان یك مشت مومن خداترس درد دیده ام....

من یك ازاده م....رانده شده از میان جمعی با ایمان بی عاطفه...با چشمانی كه فقط نگاه میكنند...بی فكر....بی فكر ...بی فكر

من در میان جمعی هستم كه میگویند هر روز خدا را میبینند و برایش سفره ایمان پهن میكنند...من در میان جمعی لگد مال شده ام كه میگویند هر روز با دعا میخابند و  هر ساعت با وضو تطهیر میكنند....میگویند خدا را هر لحظه احساس میكنند با وضوهای مكرر با دعاهای سه گانه....با پوششهای تندو سیاه رنگ....

مگر میشود خدا را دید و هر روز طعنه زد به بندگانش؟ مگر میشود خدا را دید و با دختری تنها جنگید....مگر میشود خدا بر سر سفره هایشان بنشیند و یواشكی و ترسان لقمه بر دهان گذاشت كه مبادا ب غیر خودشان ببیند و بچشد....

مگر خدا ظالم است؟ خدا نامهربان است مگر؟ خدایی كه من باور دارم انقدر مهربان است كه به من یاد داده مهربانی كنم به همه....خدایی كه من باور دارم انقدر مهربان است كه به كسی اجازه نداده راجبه كسی قضاوت كنم كه بهشتی س یا اهل اتش.....خدای من انقدر با سخاوت است كه هر روز در دریای محبتش غرق میشوم....
من نماز نمیخانم...من از حجاب سیاه رنگ متنفرم.....اما من ازاده م دختری كه با همه قلبش خدا را دوست دارد....دختری كه هر لحظه خود را غرق وضو نمیكند اما محبتش را با دیگران قسمت میكند....دختری كه مثل مومنین خودپرست نیست....دختری كه بخاطر باورش به خدا دل یك بی دین را نمیشكند....

من نمیخاهم خدای مومنین خشك مذهب و بی عاطفه را....من متنفرم از ادمهای خودپرست با ایمان ....كه از قران فقط تلفظ صحیح كلماتش را میدانند...
و از رحمان و رحیم تنهای صفتش را به خدا باور دارند....من دین یك مشت زنان محجبه ی تند نگاه جنگ ستیز را نمیخاهم و برای این نخواستن ها میجنگم....

خدای من مهربان است....بنده های او هم مهربانند....من خدای یك مشت بهشتی خودپرست را نمیخاهم....نه....


[ چهارشنبه 13 خرداد 1394 ] [ 10:27 ب.ظ ] [ آزاده ]

[ خط خطی() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه